Skip to content
O Nas

Digital Dentistry Poland jest ambasadą Digital Dentistry Society (DDS) International

Digital Dentistry Society

Sprawdzanie, walidacja i platforma edukacyjna dla nauki i technologii w stomatologii

Międzynarodowe stowarzyszenie Digital Dentistry Society jest organizacją na tyle młodą na ile cyfryzacja mocno zakorzeniła się w branży stomatologicznej. W zasadzie trudno dzisiaj znaleźć dziedzinę w stomatologii, która mogłaby się dynamicznie rozwijać bez rozwoju technologii cyfrowej. Zatem cyfryzacja w stomatologii nie jest tylko faktem ale i koniecznością. Celem nadrzędnym naszej działalności w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe. To bardzo ważne zadanie nie może się odbyć jednośrodkowo. To zadanie dla wielu specjalistów różnych dziedzin z różnych stron świata. Od inżynierów, badaczy a skończywszy na klinicystach. Koordynacją tych działań, w których aktywny udział biorą przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, zajmuje się właśnie DDS International.

Digital Dentistry Poland

Digital Dentistry Society Poland zostało utworzone w czerwcu 2018r. w Warszawie.

Digital Dentistry Poland

Misji organizacyjnej Ambasady DDS w Polsce podjęła się dr Magdalena Żywicka M.Sc., która została wybrana i nominowana przez zarząd DDS Int. na pierwszego Ambasadora DDS w Polsce

Digital Dentistry Poland

Stowarzyszenie ukonstytuowało się dnia 29.06.2018 a członkowie założyciele jednogłośnie uchwalili statut nowej organizacji. Dopiero na przełomie listopada i grudnia 2018 właściwy sąd dokonał rejestracji stowarzyszenia.

Digital Dentistry Poland

Do grona założycieli stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland zostali zaproszeni renomowaniu polscy klinicyści, technicy laboratoryjni oraz specjaliści z innych branż.

Digital Dentistry Poland

Członkami założycielami są: Magdalena Żywicka, Agnieszka Laskus, Joanna Trybuła-Chmielewska, Piotr Fudalej, Sebastian Walerzak, Cezary Langot, Tomasz Śmigiel, Bartosz Troczyński, Bartosz Cerkaski, Jacek Chmielewski, Piotr Nagadowski, Jacek Nitecki i Marcin Kołodziejczyk

Digital Dentistry Poland

Opracowany został unikalny katalog korzyści członka DDS Poland, znacznie szerszy od korzyści wynikających z przynależności do DDS Int.

Digital Dentistry Poland

W dniach 16-17 listopada odbyło się DDS Consesus Conference, które miało miejsce w Marrakeszu (Maroko). Polska grupa była jedną z najliczniejszych grup narodowych i świetnie wykorzystaną okazją do skonsolidowania grupy członków, skupionych wokół polskiej Ambasady DDS International.

Digital Dentistry Poland

W dniach 3-6 października 2019 roku w Baden Baden w Niemczech odbędzie się kolejna edycja Digital Dentistry Society Global Conference. DDS Pl zamierza skompletować kilkudziesięcioosobową reprezentację w ramach wspólnie zorganizowanego wyjazdu.