Spotkanie założycielskie Digital Dentistry Society Poland

W Warszawie w dniu 29 czerwca 2018 roku, z inicjatywy na zaproszenie Magdaleny Żywickiej, mianowanej na Ambasadora Digital Dentistry Society w Polsce, odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland!

W spotkaniu udział wzięli członkowie-założyciele krajowego oddziału międzynarodowej organizacji. Byli nimi, oprócz gospodyni spotkania: Agnieszka Laskus, Jonna Trybuła-Chmielewska, Piotr Fudalej, Tomasz Śmigiel, Bartosz Cerkaski, Sebastian Walerzak, Bartosz Troczyński, Jacek Chmielewski, Cezary Langot, Jacek Nitecki i Marcin Kołodziejczyk. Dwóch założycieli, w osobach Piotra Nagadowskiego i Łukasza Lassmanna przekazało swoje pełnomocnictwa.

Podczas spotkania omówiono plany i zamierzenia przyszłej organizacji, uchwalono statut oraz wybrano pierwsze władze. Podczas całego spotkania obecna była pani mecenas, która wszystkie ustalenia zebrała w formie protokołu, który wraz ze statutem i wszystkimi wymaganymi dokumentami, złożyła w sądzie rejestrowym.